Blog

10. novembra 2018

Ako na stavebné konanie?

Keďže je našou snahou uľahčiť vám celý proces a zbaviť vás hroziacich starostí, na úvod odporúčame celý proces zveriť do rúk odborníkom, teda stavebnej firme, ktorá vám bude stavať dom. Ak sa aj napriek tomu rozhodnete túto tortúru absolvovať sami, tu je pár rád ako si s ňou poradiť čo najlepšie.

Dobrá rada nad zlato

Rada prvá – ešte pred začatím stavebného konania si zistite reálne podmienky na vašom stavebnom pozemku. Sú jeho súčasťou aj prípojky na vodu a elektriku? Máte už u seba list vlastníctva na váš pozemok, geometrický plán osadenia domu a zápis do katastra nehnuteľností? Ak nie, toto všetko si budete potrebovať vybaviť ešte skôr ako požiadate o stavebné povolenie. A netreba zabudnúť ani na to, či pozemok, na ktorom plánujete stavať má status stavebného pozemku. Môže byť v katastri vedený ako orná pôda alebo záhrada, v tom prípade je potrebné vyňatie z pozemkového fondu.

Rada druhá – pripravte si všetky dokumenty, ktoré budete potrebovať. Informovali sme vás o nich v predchádzajúcom článku. V podstate ide o kompletnú projektovú dokumentáciu k žiadosti o stavebné povolenie. Najlepšie je ísť sa vopred informovať na stavebný úrad, kde vám dajú kompletný zoznam všetkých potrebných dokumentov, žiadostí a inštitúcií, ktoré budú vašu žiadosť posudzovať. Tie budú následne posudzovať, ako vaša stavba ovplyvní okolie, či je bezpečná, či vyhovuje všetkým potrebným normám a pod. Tento proces, teda posudzovanie vplyvov, trvá najdlhšie.

Rada tretia – Čo všetko potrebujeme k stavebnému povoleniu? Ide o nasledovné dokumenty: projektová dokumentácia rodinného domu, projektová dokumentácia inžinierskych sietí, vyjadrenie o protipožiarnej ochrane, posudok statikov, energetické hodnotenie, zhodnotenie množstva stavebného odpadu, vplyv na životné prostredie, list vlastníctva a výpis z katastra. To stále nie je všetko. Povolenia musí dať aj dopravný inšpektorát (vstup na pozemok z pozemnej komunikácie), súhlas elektrární, súhlas telekomunikačných operátorov, v niektorých prípadoch aj súhlas železníc, leteckého úradu či pamiatkárov. Všetko závisí od situácie a miesta, na ktorom plánujete stavať.

Úrady majú na administráciu a vybavenie vašich žiadostí 30 dní. V prípade, že získate všetky súhlasné stanoviská, môžete podať žiadosť o stavebné povolenie na Stavebný úrad v obci, kde plánujete stavať. Stavebný úrad následne všetky dokumenty preskúma a v prípade, že sú v poriadku, vydá stavebné povolenie. Ak nejaký dokument chýba, vyzve stavebníka na doplnenie. Stať sa môže aj to, že stavebný úrad s vydaním mešká, nakoľko je personálne poddimenzovaný a jednoducho úradníci nestíhajú. Na to sa tiež treba pripraviť.

Čo môže spôsobiť problémy pri vybavovaní stavebného povolenia?

Najčastejšie je to ľudský faktor. Napríklad sused, ktorému sa niečo nebude pozdávať, alebo mu bude jednoducho vadiť, že idete vedľa neho stavať. Nepríjemnosti môžu spôsobiť aj problémy s inžinierskymi sieťami. Ak nie sú dobre naprojektované. A zriedkavá nie je ani korupcia úradníkov, resp. samospráv.

Naše odporúčanie

Náš balík all inclusive, ktorý poskytujeme pri výstavbe domu zahŕňa aj vybavenie stavebného povolenia. Naši odborníci za vás absolvujú celý proces a vy sa vyhnete stresu a zdĺhavým byrokratickým procedúram. Tých pár sto eur za to určite stojí!

Príďte sa s nami poradiť, zhodnotiť kvalitu našej práce a navštívte čo najskôr náš vzorový dom.

 Dom Snov môže už zajtra naštartovať novú fázu Vášho života.