Blog

20. októbra 2018

Akú dokumentáciu potrebujete k výstavbe rodinného domu?

Každý rodinný dom, ktorý sa ide stavať je navrhnutý architektom tak, aby následne stavbári vedeli ako postupovať pri jeho výstavbe. Znamená to, že typ domu, ktorý sme si vybrali (katalógový alebo navrhnutý na mieru) musí disponovať vlastnou projektovou dokumentáciou, t.j. výkresmi a ďalšou dokumentáciou potrebnou pre všetky úradné úkony, ktoré vyžaduje naša legislatíva, teda zákony. Súhrnne sa dá teda povedať, že projekt je komplexným súhrnom nielen architektúry domu, ale aj elektroinštalácia, vodoinštalácia, zdravotechnika a spôsob vykurovania.

V zásade sa projektová dokumentácia delí na nasledovné dokumenty:

  • Dokumentácia pre územné rozhodnutie
  • Dokumentácia pre stavebné povolenie
  • Dokumentácia pre realizáciu stavby

Celková projektová dokumentácia okrem iného obsahuje meno majiteľa stavby, teda stavebníka, číslo parcely pozemku, na ktorom sa bude stavať, katastrálne územie a podobne. Súčasťou sú aj projekty inžinierskych sietí ako prípojky elektriky, vody, kanalizácie, projekt osadenia domu, požiarna ochrana a ďalšie.

Projekt rodinného domu musí spĺňať všetky potrebné technické normy a navyše musí byť v súlade s územným plánom obce či mesta, v katastri ktorého budete dom stavať.

Už vyššie uvedené informácie vám asi dostatočne zamotali hlavu. Áno, potrebná je hŕba materiálov, papierov, plánov a dokumentov, následne kopa povolení. V tejto situácii je každá rada dobrá.

Cenovo najviac dostupné sú pre vás určite projekty typových, teda katalógových domov, ktoré už prešli rukami viacerých úradníkov na stavebných úradov a tiež rukami stavebníkov a stavebných firiem. Spracované sú do posledného detailu a vzhľadom na to, že ide v podstate akoby o sériovú výrobu, ich cena je pomerne nízka.

Po samotnom schvaľovacom procese na stavebnom úrade a získaní ďalších povolení (elektrikári, vodári, hasiči a pod.) a následnej výstavbe domu čaká každého stavebníka ešte posledný, ale nemenej dôležitý krok, a tým je kolaudácia. Je to v podstate kontrola úradov, či ste pri výstavbe dodržali všetky potrebné normy, či ste sa držali projektovej dokumentácie a či je všetko v súlade so zákonom.

Nie, nie je to jednoduché a nie je toho málo. Najlepším a v podstate bezstarostným riešením je zveriť projekt do rúk odborníkom. Takým, ktorí všetko zabezpečia za vás. Ušetria vám nielen kopu času, ale aj starostí a nervov!

V prípade, ak ste sa aj napriek tomu rozhodli všetko si zabezpečovať sami, poradíme vám na čo nezabudnúť v ďalšom článku nášho seriálu.