Blog

24. októbra 2018

Kvalitné základy znamenajú kvalitnú stavbu

Predtým než začnete, odporúčame Vám vykonať geologický prieskum na Vašom pozemku, ktorý bude následne podkladom pre tvorbu projektovej dokumentácie.

Pokiaľ je táto fáza výstavby prevedená správne a základy sú rovinné, máte tým uľahčenú i výstavbu nadväzujúcich častí, akými sú napríklad nosné steny a priečky.

V nasledujúcich riadkoch Vám detailne popíšeme jednotlivé kroky a zásady pre správnu realizáciu základov.

 

1.   Čím začať?

V prvom rade sa vrhnite na detailnú prípravu. Projektová dokumentácia Vášho rodinného domu by mala obsahovať aj návrh základov, čím sa myslí predovšetkým samostatný výkres a popis ich vyhotovenia z hľadiska spôsobu, hĺbky, materiálu a izolácie.  Spolu s ním potrebujete aj projekt inžinierskych sietí, ktoré cez Vaše základy prechádzajú.

Čo sa týka hĺbky založenia, ovplyvňuje ju viacero faktorov – typ zeminy, lokalita, spôsob zaťaženia základu.  U nás sa základy väčšinou dávajú do nemrznúcej hĺbky v rozpätí od 80 až do 130 cm.  Pozor si dajte hlavne na plytké a nerovnomerné založenie! To môže byť zdrojom porúch a prasklín.

 

2.   Ako na základovú dosku?

Pri základovej doske často používame termín podkladový betón, ktorý spája základové pásy.  Predtým než sa pristúpi k betonáži, položia sa rozvody kanalizácie, vodovodu a ostatných sietí a to podľa projektovej dokumentácie. Tu sa zamerajte na presné dodržanie sklonov ležatých rozvodova prípadne ich preverte nivelačným prístrojom.

Následne sa rozvody zasypú pieskom a štrkom a môže sa začať so samotnou betonážou. Výsledná kvalita betonáže je rozhodujúca pre vodorovnú hydroizoláciu a preto by mal byť povrch betonáže stopercentne rovný a hladký.

 

3. Nezabudnite poriadne izolovať

Problémom môže byť nadmerná vlhkosť, ktorá často súvisí so zle navrhnutou izoláciou spodnej stavby. Pokiaľ je spodná stavba správne navrhnutá a realizovaná, bude dlhodobo chrániť Váš dom pred nepriaznivými účinkami vody.

Spôsob izolácie vychádza vždy zo situácie danej stavby, to znamená, že musíte zohľadniť jej konkrétnu polohu v teréne a jej pôdorys. Najčastejšie sa pri izolácií proti pôdnej vlhkosti používajú buď asfaltované pásy alebo PVC fólie.

Ako sami vidíte, kvalitné prevedenie základov určuje celý ďalší postup výstavby Vášho domu.Ovplyvňuje i následnú tepelnú izoláciu podlahy, pri ktorej potom nemusíme prispôsobovať materiál nerovnostiam na základovej doske. Stavba Vášho domu tak pokračuje priamočiaro a bez komplikácií.

 

Príďte sa osobne presvedčiť o tom, že u nás používame len tie najkvalitnejšie materiály a overené stavebné postupy. Neváhajte a navštívte jeden z našich vzorových domov.