Blog

13. apríla 2019

Pasívny, nízkoenergetický alebo nulový? Aký rodinný dom je pre vás ten naj?

 

Druhov energeticky nenáročných domov je viacero. Aj keď naša legislatíva pozná v podstate len rozdelenie domov do energetických tried A až G, rôzne druhy nízkoenergetických domov sa zaužívali aj medzi odborníkmi, stavbármi, či v laickej verejnosti. Poďme si v tom urobiť jasno.

Pasívny dom

Takéto označenie je využívané ako uznávaný štandard budov s veľmi nízkou spotrebou energie, či už na vykurovanie alebo naopak, chladenie priestorov. V tomto prípade sa spotreba pohybuje na úrovni len 5 – 15 kWh na m² ročne. V našich podmienkach ide o domy energetickej triedy A a čiastočne B. Pasívny dom môže ostať bez bežného vykurovania, teda bez kotla, komína, vykurovacích rozvodov a telies. Bežne sa však stretávame s nízkoteplotným vykurovaním aj v týchto domoch. Dôležitou súčasťou pasívnych domov je nútené vetranie s rekuperáciou a poriadna tepelná izolácia. Pri výstavbe takýchto domov sa musí prísne dbať na to, aby ich obvodové konštrukcie boli navrhnuté a zhotovené tak, že nebudú vznikať tepelné mosty. Podstatná je teda tesnosť takýchto stavieb, ktorá sa overuje tlakovou skúškou. Náklady na energie sa pri takýchto stavbách mesačne pohybujú na úrovni okolo 10-20 eur. Náklady na výstavbu tohto druhu domu sú v priemere o 15 – 20% vyššie ako pri výstavbe nízkoenergetických domov.

Nízkoenergetický dom

Tento druh rodinného domu by mal byť navrhnutý tak, aby okrem zníženia tepelných strát obvodovými konštrukciami riešil aj ostatné nedostatky šetrenia energie v budovách. Pri jeho výstavbe sa zohľadňujú aj pasívne tepelné zisky (teplo zo slnka), jeho natočenie podľa svetových strán či umiestnenie v teréne. Spotreba energie v nízkoenergetických domoch sa pohybuje v rozmedzí 15-50 kWh na m² za rok. Mesačné náklady tak predstavujú v priemere niečo okolo 30 eur. Čo všetko pomáha tomu, aby mohol byť váš dom nízkoenergetický? Okrem správneho umiestnenia a natočenia na pozemku ide aj o jeho dostatočné zateplenie, kvalitné okná a dvere, nízkoteplotné vykurovanie a vhodne využité technológie (čerpadlo, solárne kolektory a pod.).

Nulový, resp. aktívny dom

Stavba s takmer nulovou spotrebou energie je v podstate dom, ktorý si energiu zabezpečuje z vlastných, obnoviteľných zdrojov. Mal by byť teda navrhnutý tak, aby si energiu, ktorú predsa len potrebuje dokázal vytvoriť tak, aby bol na nej sebestačný. Ak by sme chceli ísť ešte o jeden level vyššie, hovorili by sme už o aktívnom dome. V tom prípade by už išlo o dom, ktorý si vytvára potrebnú energiu do zásoby, čiže vyrába si jej viac, než spotrebuje. Náklady na výstavbu tohto druhu domu sú samozrejme o niečo vyššie ako pri dvoch vyššie spomínaných typoch domov, mesačné náklady ale v podstate neplatíte (alebo sú len minimálne), keďže ste sebestační.

O tom, aký domček preferujete vy je potrebné porozmýšľať ešte pred jeho výberom. Samozrejme, ako aj v prípadoch predtým platí, že najlepšie je poradiť sa s odborníkmi.

 

Typ domu/trieda Spotreba na m² Náklady (mesačne)
Nulový 0-5 kW 5-10 eur
Pasívny 5-15 kW 10-20 eur
Nízkoenergetický A 15-50 kW 20-40 eur
Energeticky úsporný B 50-70 kW 40-60 eur
Priemerný štandard B a C 70-100 kW 80-130 eur
Energeticky náročný 100 a viac kW 200 a viac eur